Napelemes rendszer telepítése a Bakai Kft.-nél.

2022/07/01

Kedvezményezett megnevezése: Bakai Kft.

Projekt azonosítószáma: GINOP-4.1.4-19-2021-04029

A projekt 15 819 300 Ft európai uniós támogatás segítségével valósult meg. Projekt összköltsége: nettó 8 700 615 Ft

Támogatási intenzitás: 55%

Projekt tényleges befejezésének dátuma: 2022.07.01.

A megvalósítási helyszínen történő, a támogatási kérelemben bemutatott energetikai beruházási cél két szinten értelmezhető. A beruházás közvetlen célja a Bakai Kft mezőkövesdi telepén elhelyezkedő épületének energetikai fejlesztése, melynek során csökkenthetővé válik hosszú távon a projektgazda működési költségeire fordított pénzösszegek aránya. A cél elérése után, az így felszabadított pénzeszközöket a működés egyéb területeire fordítva, jelentősen növelhető a vállalkozás árbevétele, versenyképessége, valamint képes lesz hosszútávon megőrizni jelenlegi létszámát. Közvetlen cél, hogy a gondolkodj globálisan és cselekedj lokálisan elvet követve a beruházás hozzájáruljon azokhoz a törekvésekhez, amelyek a CO2 kibocsátásának csökkentését és fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentését tűzték ki elérendő feladataként. Az épület tető szerkezetére Napelemes rendszer tervezünk telepíteni, mellyel a tárgyi épület villamos energia szükségletét tervezzük biztosítani.

Benyújtást megelőző 1 éves időtartam áramszámlák alapján igazolható éves villamosenergia fogyasztás (kWh): 62 420,00

Monitoring mutatók:

A teljes napelemes rendszer 56,7 kWp teljesítményt jelent. A megújuló energia-termelés további kapacitása (kW): 56,7

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség [GJ/év]: 224,53 Üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (t/év): 46,92

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év): 336,8 A vállalkozások épületeinek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (kWh/év): 0

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.


Napelemes rendszer telepítése a Bakai Kft. telephelyén
GINOP-4.1.4-19-2021-04029

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztés napelemes rendszer telepítésével hálózati villamosenergia-termelés céljából. Az elnyert támogatás mértéke: 55%.
A projekt keretében telepíteni kívánt napelemes kiserőmű névleges teljesítménye: 56,7 kWp
A beruházás közvetlen célja a Bakai Kft. Mezőkövesd telephelyén elhelyezkedő épületének energetikai fejlesztése, melynek során drasztikusan csökkenthetővé válik hosszú távon a vállalkozás működési költségeire fordított pénzösszegek aránya

Támogatás összege: 8 700 615 Ft

A projekt befejezése: 2022.07.04.


Gyakornoki program a Bakai Kft-nél 
GINOP-5.2.4-16-2018-03319

A Pályázat keretén belül összesen 2 vállalati gyakornok foglalkoztatását valósítottuk meg. Mindkét fő villanyszerelő végzettségű.

A gyakornokok mellé 1 vállalati kapcsolattartót, mentort rendeltünk, aki a projekt megvalósítása alatt a munkájukat felügyelte, szakmai előrehaladásukat segítette. A gyakornokok munkájának magas szintű biztosításához a pályázat keretén belül több beruházást hajtottunk végre. Az elnyert támogatás mértéke: 100%.

Támogatás összege: 8.515.412 Ft

A projekt befejezése: 2019.10.31.